• Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου

Έναρξη λειτουργίας των Πράσινων Σημείων Επαρχίας Λεμεσού