• Πολιτιστική Επιτροπή

3ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Κολοσσιού | Γιώργος Τασλίκης & Κέλλυ Κελεκίδου