• Σχολική Εφορεία Κολοσσίου

Θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου

Η Σχολική Εφορεία Κολοσσίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (1) μιας κενής θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κολοσσίου Α'.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Κολοσσίου για τις αιτήσεις από τη Δευτέρα 03/02//2020 μεταξύ των ωρών 8:00π.μ. - 14:00μ.μ. για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος για τη θέση. Όλες οι αιτήσεις μαζί με Βιογραφικό Σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων και της εμπειρίας τους, θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Κολοσσίου μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12μ.μ.


Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.


Απαραίτητο προσόν είναι να διαθέτει απολυτήριο σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Κολοσσίου στο τηλέφωνο 25393063.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης με την JCCsmart, καθαρίστε τη μνήμη cache (clear browsing data) του υπολογιστή ή του κινητού σας και κάνετε refresh τη σελίδα.

Πιθανόν να αντιμετωπίζετε πρόβλημα αν ο περιηγητής διαδυκτίου σας είνα ο Firefox. Αν αυτό ισχύει σας παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά είτε με Google Chrome ή με Safari.

Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου

Τηλ. 25 933 868 - 25 934 035

kolossi1@cytanet.com.cy

  • Grey YouTube Icon

Βρείτε μας: