• Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου

Καθαρισμός Οικοπέδων


Ειδοποιούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων ή/και χωραφιών που βρίσκονται εντός της οικιστικής περιοχής Κολοσσίου, να προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό αυτών μέχρι 31 Μαίου 2019.

Γεωργοί που καλλιεργούν τεμάχια γης σε οικιστικές ζώνες, να τα καλλιεργήσουν ή να τα καθαρίσουν πριν την πιο πάνω ημερομηνία.

Διευκρινίζεται ότι:

α. Όσοι ιδιοκτήτες προβούν στον καθαρισμό των τεμαχίων γης τους, θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα το Συμβούλιο για έλεγχο και επιβεβαίωση του καθαρισμού.

β. Η εγκατάλειψη σωρών άχρηστων ή ο διασκορπισμός τους σε μικροσωρούς μέσα στα τεμάχια γης ή η μεταφορά τους σε γειτονικά τεμάχια γης ή στα σύνορα αυτών ή ο μη καθαρισμός λωρίδας γης στην περίμετρο των τεμαχίων γης, δεν αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό αυτών.

γ. Η καθαριότητα και η διατήρηση των τεμαχίων γης καθαρών, αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών τους έστω και αν τα άχρηστα έχουν τοποθετηθεί από τρίτους.

δ. Τα τεμάχια γης που καλλειργούνται θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού με τα υπόλοιπα τεμάχια γης, σε περίπτωση που δεν καθαριστούν μέχρι την 31η Μαίου 2019.

Ελπίζουμε στη συνεργασία όλων προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

#καθαριότηταοικοπέδων

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης με την JCCsmart, καθαρίστε τη μνήμη cache (clear browsing data) του υπολογιστή ή του κινητού σας και κάνετε refresh τη σελίδα.

Πιθανόν να αντιμετωπίζετε πρόβλημα αν ο περιηγητής διαδυκτίου σας είνα ο Firefox. Αν αυτό ισχύει σας παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά είτε με Google Chrome ή με Safari.

Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου

Τηλ. 25 933 868 - 25 934 035

kolossi1@cytanet.com.cy

  • Grey YouTube Icon

Βρείτε μας: