top of page

ΕΡΓΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Είμαστε αποφασισμένοι να εκσυγχρονίσουμε την Κοινότητα μας μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό και πλάνο δράσης. Η ανασυγκρότηση της λειτουργίας της κοινοτικής αρχής, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αλλά και το συγύρισμα των οικονομικών έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμη, είναι υψίστης προτεραιότητας. 

Η οργάνωση και η παραγωγικότητα της Κοινοτικής μηχανής θα είναι η αρχή για την πραγματική ευημερία των κατοίκων του Κολοσσιού χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, είτε αυτοί διαμένουν στην Ενορία του Αποστόλου Ανδρέα είτε στην Ενορία του Αποστόλου Λουκά. Είναι καιρός πλέον να ανεβάσουμε ρυθμούς, να προσαρμοστούμε άμεσα στα δεδομένα της εποχής μας και να αλλάξουμε τρόπο σκέψης.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Στις σύγχρονες κοινωνίες η διαφάνεια σε όλους τους τομείς, δράσεις και ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι επιτακτικότερη από ποτέ. Η σωστή πληροφόρηση και η έγκαιρη ενημέρωση των μελών της κοινότητας μας, στα μικρά και στα μεγάλα ζητήματα, θα συμβάλουν σημαντικά στη δυνατότητα ελέγχου από τους πολίτες σε θέματα που αφορούν το μέλλον και την ποιότητα ζωής τους.

Η συνεργασία με τους θεσμούς του Κράτους όπως π.χ. Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Επάρχου κλπ, η πλήρης  διαφάνεια και η δημοσιοποίηση των πεπραγμένων της Κοινότητας μας, θα δημιουργήσουν εκείνες τις προοπτικές που θα διασφαλίζουν την αρμονική ανάπτυξη, διαφανείς διαδικασίες αλλά και τη λογοδοσία του Κοινοτικού Συμβουλίου για τα έργα και τις πράξεις του.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βασικός μας στόχος είναι να γίνουν έργα ανάπτυξης που να αναδεικνύουν το χαρακτήρα της Κοινότητας, να είναι προσβάσιμα σε όλους και να δίνουν κίνητρα για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έργα που θα σχεδιαστούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και την πλήρη αξιοποίηση του τουριστικού μας προϊόντος.

Έργα που θα αξιοποιούν τις γνώσεις και τις ικανότητες των ανθρώπων της κοινότητας μας, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προωθώντας την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Η αντιμισθία του Κοινοτάρχη για 2 χρόνια θα καταβάλλεται για τις ανάγκες της Κοινότητας και τη στήριξη των δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι Νέοι έχουν τον λόγο

Αντιπροσώπευση των Νέων στο Κοινοτικό Συμβούλιο με τη δημιουργία Συμβουλίου Νεολαίας. Οι Νέοι μας πρέπει να έχουν αποφασιστικό λόγο και ρόλο στο μέλλον του Κολοσσιού και θα αντιμετωπισθούν ως ένας από τους ιδιαίτερα σημαντικούς πυλώνες για την περαιτέρω ανάπτυξη του. Ο λόγος, οι ιδέες και ο ενθουσιασμός τους θα ληφθούν υπόψιν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κοινότητας μας, 

Μια Κοινότητα για ΟΛΟΥΣ

Αντιπροσώπευση των Ενοριών του Αποστόλου Ανδρέα και Αποστόλου Λουκά στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Τέρμα πια ο διαχωρισμός και η διάκριση των μελών της Κοινότητας μας με βάση τον τόπο καταγωγής και διαμονής τους. Το Κολόσσι είναι μια ενιαία Κοινότητα στην οποία δεν χωρούν το «εμείς και εκείνοι».

Αναδιοργάνωση της Κοινοτικής Αρχής

Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της κοινοτικής αρχής με τη χρήση της τεχνολογίας, την απλούστευση των διαδικασιών και με την άμεση επικοινωνία για την επίλυση προβλημάτων μέσω του διαδικτύου.

Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Κάστρου

Σχεδιασμός για την άμεση τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Κάστρου και κίνητρα για επιχειρηματικές δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα και σε νέες ιδέες.

Σεβασμός στην Τρίτη Ηλικία

Προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας, δημιουργία υπηρεσιών φιλικές προς τους ηλικιωμένους μας, προώθηση της ενεργής συμμετοχής των ηλικιωμένων μας στις δραστηριότητες της κοινότητας, οργάνωση δραστηριοτήτων και δράσεων ειδικά για τους ηλικιωμένους και ενημέρωση του κοινού για τον ηλικιακό ρατσισμό και τα δικαιώματα των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

Υπηρεσία υποστήριξης νεαρών ζευγαριών

Δημιουργία συμβουλευτικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών (οικονομικών, κοινωνικών κλπ) των νεαρών ζευγαριών και των οικογενειών τους. Επιπρόσθετα, με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, να δοθεί γη σε νεαρά ζευγάρια έτσι ώστε να αποκτήσουν τη δική τους στέγη αντί για χώρους πρασίνου που δεν χρησιμοποιούνται ή δεν εμπίπτουν στο τοπικό σχέδιο.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε όλους τους τομείς

Επιβάλλεται η συνεργασία με τον Γενικό Ελεγκτή, το Λογιστήριο του Κράτους, την Επαρχιακή Διοίκηση και οποιουσδήποτε άλλους φορείς ασκούν έλεγχο. Διαφάνεια σε όλους τους τομείς και δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της Κοινότητας μας ανά εξάμηνο. Επιπρόσθετα θα γίνει άμεση αναθεώρηση των χρεώσεων της Κοινοτικής Αρχής όπως π.χ. νερό, σκύβαλα κ.α., με βάση τα πορίσματα εμπεριστατωμένων μελετών.

Καθαριότητα και χώροι Πρασίνου

Αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας της κοινότητας μας και ειδικές ρυθμίσεις για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων καθώς και καθαρισμό και καλλωπισμό των χώρων πρασίνου. Επιπρόσθετα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και βελτίωση των υφιστάμενων έτσι ώστε να είναι ασφαλείς για τα παιδιά μας.

Λειτουργία του Κέντρου Νεότητας

Λειτουργία του Κέντρου Νεότητας Κολοσσίου όπου θα προσφέρει στη νεολαία της κοινότητας μας δημιουργική απασχόληση και υγιή ψυχαγωγία, ευκαιρίες συνεύρεσης και ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων μας καθώς και πολιτιστική, πνευματική, αθλητική και κοινωνική ανάπτυξη.

Προαγωγή Εθελοντισμού

Προώθηση και προαγωγή του Εθελοντισμού με τη δημιουργία επιτροπής εθελοντισμού, η οποία θα συσταθεί με στόχο τη στήριξη των δραστηριοτήτων και δράσεων της κοινότητας μας. Επίσης, μεγάλος στόχος είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας.

Προσβασιμότητα σε ΟΛΟΥΣ

Δημιουργία υποδομών πρόσβασης και βελτίωση των υφιστάμενων, έτσι ώστε όλοι οι δημόσιοι χώροι της κοινότητας μας να είναι προσβάσιμοι σε όλους, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.

Λόγο στους πολίτες

Οι Πολίτες να έχουν λόγο ο οποίος θα εκφράζεται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, για έργα και δράσεις εντός της Κοινότητας, το κόστος των οποίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ευμάρεια και το μέλλον των ανθρώπων της.

Κατασκευή Γηπέδου

Άμεση και δυναμική υποστήριξη στις ομάδες της Λεμεσού για την κατασκευή του γηπέδου στην Κοινότητα μας, με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση τους σε τομείς που άπτονται των εγκρίσεων της  Κοινοτικής Αρχής. Επιπρόσθετα, θα ζητηθεί από τις τρεις ομάδες της Λεμεσού και όχι μόνο, όπως δημιουργήσουν κλιμάκια των ακαδημιών τους στην Κοινότητα μας, για προώθηση των ποδοσφαιρικών ταλέντων της περιοχής μας.

Please reload

bottom of page