• Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου

Κενή θέση Σχολικού Τροχονόμου με μίσθωση υπηρεσιών


Το Κοινοτικό Συμβούλιο και η Σχολική Εφορεία Κολοσσίου ζητούν δηλώσεις συμμετοχής για την πλήρωση μιας (1) θέσης σχολικού τροχονόμου, για την σχολική χρονιά 2018 - 2019, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη σχολική περίοδο 2019 - 2020, με γραπτή κοινή συναίνεση των δύο μερών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

α. Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους, να είναι υγιείς και αρτιμελείς.

β. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

γ. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτός που θα επιλεγεί, θα τύχει από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου. Στη συνέχεια θα κληθεί να υπογράψει συμβόλαιο για την σχολική χρονιά 2018 - 2019 με συγκεκριμένους όρους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κολοσσίου σε εργάσιμες μέρες και ώρες για να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα δήλωσεις ενδιαφέροντος. Η υποβολή είναι μέχρι τις 21/09/2018 στις 1:00 μ.μ.

#κενέςθέσεις

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης με την JCCsmart, καθαρίστε τη μνήμη cache (clear browsing data) του υπολογιστή ή του κινητού σας και κάνετε refresh τη σελίδα.

Πιθανόν να αντιμετωπίζετε πρόβλημα αν ο περιηγητής διαδυκτίου σας είνα ο Firefox. Αν αυτό ισχύει σας παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά είτε με Google Chrome ή με Safari.

Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου

Τηλ. 25 933 868 - 25 934 035

kolossi1@cytanet.com.cy

  • Grey YouTube Icon

Βρείτε μας: